Svež wetr v Vetrinjskem dvoru

Ekipa Tovarne urbane kulture bo med leti 2020 in 2023 skrbela za program v Klubu Wetrinsky

V veliko veselje nam je, da bomo lahko v naslednjih letih skupaj ustvarjali v prostorih Kluba in na dvorišču Vetrinjskega dvora. Tako se nam je uresničila velika želja po ustvarjanju v čudovitem urbanem okolju, pri čemur se zavedamo odgovornosti katero prevzemamo z upravljanjem tako zelo pomembnega družabnega in kulturnega prizorišča.

Pred nami je tako še aktivnejše udejstvovanje na področju glasbe, kulture, umetnosti in ustvarjanja družabnih vsebin. Z izvajanjem le teh želimo družbi omogočiti izpopolnjevanje na vseh omenjenih področjih, hkrati pa spodbujati razvoj domačih izvajalcev in ustvarjalcev.